Miejsca

AZJA – Obszary Chronione

AZJA – Obszary Chronione

Szacuje się iż około 3% obszaru Azji stanowił obszary chronione (nie uwzględniając Syberii i byłych azjatyckich republik radzieckich). Stopień ochrony jak to bywa na terenie…

Początki Ochrony Przyrody

Początki Ochrony Przyrody

Olbrzymi przyrost naturalny w Azji w XX wieku doprowadził niestety do wyniszczenia środowiska naturalnego w wielu miejscach kontynentu. Rząd Azjatycki nie jest w stanie odpowiednio…

Rezerwaty Przyrody – Japonia i Chiny

Rezerwaty Przyrody – Japonia i Chiny

Azja wschodnia jest obszarem wyjątkowo zróżnicowanym pod względem krajobrazu oraz środowiska. Według danych z roku 1990 na tym terenie funkcjonowało 390 obszarów ochronnych, z których…

Czytaj dalej x